Projektmódszer

Általánosan a projekt-módszerről

A PROJEKTMÓDSZER MEGALKOTÓJA

 • Reformpedagógia
 • John Dewey, amerikai filozófus és pedagógus, a Chicagói Egyetem tanára, aki a XIX. század utolsó éveiben teremtette meg kísérleti iskolájában a módszer alapjait.

A projektmódszer múltja és lényege

 • NEM ÚJ – több mint 100 éves (nálunk csak az 1990-es évektől)
 • Túlfeszíti a hagyományos osztálytermi, tanórai lehetőségeket
 • A tanulók tevékenységére, élettapasztalatára, tervező és kivitelező tevékenységére épít

Mi a feladat??

 • Nem egy probléma megoldása!
 • Egy probléma körüljárása!!!
 • A téma megismerése történeti, néprajzi, természettudományi, technikai, művészeti (zenei, irodalmi stb.), informatikai, tudománytörténeti feldolgozással.

A TANULÁSI FOLYAMAT MEGVÁLTOZÁSA

 • Aktívismeretszerzés közben, a tanulási folyamatot keretek közé szorító tudományos határok feloldódnak.
 • A tanuló a világot a tanulási folyamat közben globális szemszögből, tudásának egész spektrumát kihasználva szemléli.
 • A tehetség és sikeresség fogalma más definíciót nyer, az eltérő képességekkel rendelkező gyerekek a feladatokat saját kompetenciáiknak és képességeiknek megfelelően oldják meg.

Az oktatás menetét gyakorlati probléma köré csoportosítja!Szűkebb környezetünkre koncentrálVizsgál:

 • kulturális
 • gazdasági
 • társadalmi
 • ökológiai
 • környezetvédelmi lehetőségeket!

Tehát a megszerzett információk nem szoríthatók egy tantárgy keretei közé, lényegük éppen integratív jellegükben van!

Mi az eredmény?

 • Egyéni és közös munka során szerzett ismeret
 • Jártasságok, készségek
 • Közös alkotás (kiállítás, tájékoztató anyag, fotóalbum, videofilm, makett, modell, CD-ROM, újság, vitaest, konferencia, power pointos bemutató)

A téma (2006):

Kunszentmiklós idegenforgalma (Vonzerők bemutatása)

Többféle vonzerő:

 • Természeti
 • Ember alkotta
 •     turizmus számára készült
 •     nem turizmus számára készült

A munka menete

 • Témaválasztás
 • Tervkészítés – feladatok
 • Információgyűjtés
 • A téma feldolgozása
 • Közös alkotás készítése
 • Belső értékelés
 • Közös alkotás(ok) bemutatása
 • Következtetések és külső értékelés

Feladatok a tanár számára:

 • Biztosítja, hogy minden tanulónak legyen megfelelő szintű (!) munkája! (csoportos munkaforma)
 • Megfigyel, beszélget, irányt mutat, tanácsot ad!  

Csoportmunka lényege: önállóság és munkamegosztásElőnyei:

 • Kialakul majd megerősödik a csoporttudat
 • A résztvevők új szempontokat dolgoznak ki
 • Egymástól is tanulnak
 • Minden résztvevő aktivizálható
 • Szabadon megnyilvánulhatnak

Nehézségei:

 • Felborítja a rendet
 • Idő és munkaigényes
 • Nehezen kontrolálható

Hátrányai:

 • Nagy létszám esetén nem alkalmazható
 • Jól felkészült vezető (pedagógus) szükséges
 • Nehezen tervezhető a munka