Dolgozóink

Tanáraink: 2020-2021-es tanévben

Oktatói testület:
Név:Végzettség:Szakképesítés:Beosztás:
Abai Jánosegyetemmagyar-történelem szakos középiskolai tanár, közoktatási vezetőtanár, munkaközösség vezető
Abai-Kutyifa Ildikó egyetemkémia- matematika szakos középiskolai tanár, közoktatási vezetőtanár, igazgató helyettes
Banyák Nándorfőiskolarendőr tiszthelyettesszakoktató,önvédelem
Bezerédi Imreokleveles rendészeti vezetőokleveles rendészeti vezetőbelügyi-rendészeti ismeretek, speciális társadalomismeret-oktató
Bokor Istvánfőiskolaműszaki szakoktató, szakmai elméleti és gyakorlati tanár(rendészeti ágazat) katasztrófavédelem
Bugány Márkfőiskolatestnevelés tanár, sport edzőtestnevelés tanár
Csaba Tündeegyeteminformatikus mérnökinformatika tanárközoktatási vezetőinformatika tanár, igazgató
dr Fekete Zoltánegyetemmagyar-történelem szakos középiskolai tanár, angol-német szakos nyelvtanártanár
Figura Lászlónéfőiskolainformatika tanártanár, munkaközösség vezető
Flóringné Kancsár Mónikaközépfokú szakmai szakképesítésnői szabószakoktató
Gállosné Vermes Zsuzsannaegyetemidegen nyelvű tanártanár, DÖK patronáló tanár
Gyimesi László főiskolarendőrtisztbelügyi-rendészeti ismeretek, speciális társadalomismeret-oktató
Hunti-Szilágyi Barbarafőiskolamagyar nyelv és irodalom és német nyelv szakostanár, DÖK patronáló tanár
Józanné Szombati Szilviafőiskolagazdasági mérnökpénzügyi szakiránytanár a szakmai elméleti oktatásban
Kardos Istvánegyetemokleveles mérnöktanár, faipari mérnök, asztalosműszaki tanár, faipar
Kátainé Selyem Enikő egyetemmagyar nyelv és irodalom szakos tanártanár
Kiss Bertalanegyetemokleveles villamosmérnök, gépészmérnök, matematika szakos középiskolai tanár, mérnöktanárműszaki tanár
Kovács Gabriella főiskolagyógypedagógusfejlesztő tanár
Mészáros István középfokú szakmai végzettségasztalos mesterszakoktató, faipar
Mező Sándorfőiskolaokleveles műszaki szakoktatógyakorlati oktató, gépészet
Nagy Lajosegyetembiológia szakos középiskolai tanártanár
Nagy Nórafőiskolatáncpedagógustanár
Polgár Sándornéegyetemkémia-fizika szakos középiskolai tanártanár
Reidlné dr. Kusztos Mónika egyetem jogásztanár a szakmai elméleti oktatásban (rendészet és közszolgálat ágazat)
Szabó Zoltán egyetemtestnevelés és informatika szakos tanártanár
Szécsi Attilafőiskolainformatikus mérnök, műszaki tanárközoktatási vezetőműszaki tanár, informatika, munkaközösség vezető
Tabajdi Imrefőiskolaokleveles műszaki szakoktatóműszaki tanár, gépészet
Vincze Csillaegyetemkönnyűipari mérnök, mérnöktanárműszaki tanárgyakorlati oktatásvezető
 Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak:
Név:Végzettség:Képesítés:Beosztás:
Devecseriné Kasza Évaalapfokú végzettségtakarító-kisegítő
Dömök Zsigmondné alapfokú végzettség takarító-kisegítő
Győriné Varga Eszterközépfokú szakmai végzettségtársadalombiztosítási ügyintézőmunkaügyi előadó
Józanné Szombati Szilvia főiskolamérlegképes könyvelő, gazdasági mérnökgazdasági vezető
Kánicz Istvánné középfokú végzettséggazdasági ügyintézőgazdasági ügyintéző
Kiss Csaba Józsefközépfokú végzettségmechatronikai technikuskarbantartó
Mikulesz Anita Beáta középfokú végzettségügyviteli dolgozóiskolatitkár
Szabolcska Zoltán középfokú végzettségkertészkarbantartó, anyagbeszerző, udvaros
Szombati Katalin középfokú végzettségkönyvtároskönyvtáros
 
Vörös Ferencné középfokú végzettség takarító-kisegítő
Zátrokné Szőke Mónika középfokú végzettséggazdasági ügyintézőgazdasági ügyintéző