Szakma megnevezése: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus;

Ágazat: Informatika és távközlés; Szakma azonosító száma: 5 0612 12 02; ; Szakmai oktatás időtartama: 5 év; Szakma rövid leírása:

Az informatikai rendszer- és alkalmázüzemeltető technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja. Kompetenciaelvárás: rendszerszintű gondolkodás, alapszintűinformatikai és hálózati ismeretek, ügyfélközpontú hozzállás, problémegoldó készség ésegyüttműködési készség.

Szakma megnevezése: Mechatronikai technikus

Ágazat: Specializált gép- és járműgyártás; Szakma azonosító száma: 5 0714 19 12; Szakmai oktatás időtartama: 5 év érettségi végzettséggel 2 év; Szakma rövid leírása:

Magas automatizáltságú termelő berendezés, berendezéscsoport hibameghatározását végzi, a hidraulikus, pneumatikus, IT, vezélrés, villamos rendszerekben hibajavítást végez, alkatrézeket gyárt. a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. Kompetenciaelvárás: műszaki érzék, gyors, feleősségteljes döntéshozatal, rendszerszemlélet, csapatmunka, felelősségtudat.

Szakma megnevezése: Közszolgálati technikus

Ágazat: Rendészet és köszolgálat; Szakma azonosító száma: 5 0413 18 01; ; Szakmai oktatás időtartama: 5 év szakmai érettségi végzettséggel 1 év; Szakma rövid leírása:

A közigazgatási ügyintéző megismerkedik a közigazgatási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A rendészeti technikus megismerkedik a rendészeti, magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. Kompetenciaelvárás: kiemeli a lényeget, megérti és visszadja az olvasottakat, felismeri az alapvető összefüggéseket, megérti a kapott információkat, kérdéseket tesz fel, megérti mások kommunikációját, figyelmbe veszi mások véleményét, betartja az alapvető viselkedési normákat, tudatosan alkalmazza a metakommunikációs eszközöket.